Euros

Audyt finansowy

środków unijnych

  • uzyskanie opinii przedstawiającej rzeczywisty obraz danych zawartych w dokumentach związanych z projektem,

  • możliwość wystąpienia o kolejną transzę dofinansowania,

  • gwarancję prawidłowości stosowanych procedur wewnętrznych związanych z projektem,

  • gwarancję prawidłowości zapisów operacji gospodarczych w ramach projektu,

  • gwarancję, iż realizowany projekt jest zgodny z normami prawnymi, z wnioskiem o dotację oraz zawartą umową.

ZAKRES OFERTY

  • Audyt sprawozdań z realizacji projektów unijnych,

  • Audyt zasadności ponoszonych kosztów kwalifikowanych, sposobu ich dokumentowania, ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym,

  • ​Analiza terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot,

  • Weryfikacja (przeprowadzenie testów) kontroli wewnętrznej i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków,

  • Weryfikacja sposobu osiągania celu projektu (monitorowanie projektu).

CENA

Wyślij zapytanie ofertowe

Napisz do nas